Lunes

Spongecola

Dahan-dahang lumalamig
Unti-unting dumidilim
Sa saliw ng ‘yong pagtingin
Ang oras ay

Bumibilis
Kumakaripas
Naghihintay na lang
Kasama ng ulan

At ayokong magising
Sa umagang nang-aakit mabuksan
Naninimtim, ‘di alam
Walang patutunguhan

‘Di mapigilan ang pag-ngiti
Paglaya mo’y minimithi
Nagyayaya nang makisayaw
Ang himig ay

Nang-aaliw
Isang pagdiriwang
Sa ilalim ng bituin
Sa liwanag ng buwan

At ayokong magising
Sa umagang nang-aakit mabuksan
Naninimtim, ‘di alam
Walang patutunguhan

Ayoko na
Hindi sinasadya
Hindi ko sinasadya