Ulan

Johnoy Danao

Maliban sa aking gitara
Ikaw lang ang tanging nais makasama

Nais kong maging kumot
Sa katawan mo ako ang babalot
Kapag nanunuot na ang lamig, hihihi

Gawin mo akong unan
Ang sarap-sarap mo lang pagmasdan
Alam kong nagtu-tulugtulugan ka lang

Nadadama mo bang bumibilis ang pintig
ng puso kong nagpapahiwatig
Nakikita mo ba ang mga mumunting kidlat
Tuwing sa hugis mo ako ay lalapat

Yan ang utos ng…

[chorus]
Ulan, ulan, wag ka munang lumisan
Ulan, ulan, dalasan mo ang minsan
Ulan, ulan, wala kaming nais puntahan

Pagka-inip ay di uso
Walang plano ngunit sigurado
Wala na ‘kong hahanapin pa

Ikaw at ang aking gitara
Pinagkukunan ko ng ligaya
Pakinggan mo ang aking kanta

Hindi na kailangan magbitaw ng salita
Ano mang tumatakbo sa isipan
Pinamigay na yun ng ating mga mata
Dinggin ang paanyayang sumayaw sa aking kama

Sa saliw ng ulan…

[repeat chorus twice]

Wala kaming nais puntahan

Wala kaming nais puntahan

Wala kaming nais puntahan