Categories
Spongecola

Tambay

Makikisilong lang
Magpapalipas ng ulan
Kwentuhan lang ang katapat
Pero mas masaya kung ilabas ang gitara

Bigyan ng ingay itong gabi
Walang tahimik na sandali
Tara na
Umawit kasabay ng kanta

[ chorus ]

Tuma-tambay at nagkakatitigan
Alam naman nila kahit na di mag aminan
Tuma-tambay at nagkaka-igihan
Ito ang aking kwento
Ituloy mo lang ang kwento
At tayo’y gagawa ng kanta

Tayo’y  umawit pa
Hanggang malimot ang ulan
Damdamin ko’y ilalahad
Sa bawat himig ang buhay
Lagyan natin ng kulay

Bigyan ng ingay itong gabi
Walang tahimik na sandali
Tara na
Umawit kasabay ng kanta

[ chorus ]

Tuma-tambay at nagkakatitigan
Alam naman nila kahit na di mag aminan
Tuma-tambay at nagkaka-igihan
Ito ang aking kwento
Ituloy mo lang ang kwento
At tayo’y gagawa ng kanta

Tuma-tambay at nagkakatitigan
Binulong ko na to’ dati
Kung nakikinig ka lang
Tuma-tambay at nagkaka-igihan
Ito ang aking kwento
Ituloy mo lang ang kwento
At tayo’y gagawa ng kanta

Tuma-tambay at nagkakatitigan
Alam naman nila kahit na di mag aminan
Tuma-tambay at nagkaka-igihan
Ito ang aking kwento
Ituloy mo lang ang kwento
At tayo’y gagawa ng kanta

Gagawan ka ng kanta
Gagawan mo ng kanta
Ito ang aking kwento
Abot tenga’ ang ngiti ko
Ituloy mo lang ang kwento
At tayo’y gagawa ng kanta