Maling Akala

Eraserheads

May mga kumakalat na balita
Na ang misis ni kuwan ay madaling makakuha
Bago maniwala mag-isip-isip ka muna
Marami ang namatay sa maling akala

[refrain]
‘Di mo na kailangang magalinlangan
Kung tama ang gagawin mo
Basta’t huwag kalimutang magdahan-dahan
Kung ‘di sigurado sa kalalabasan,
kalalabasan ng binabalak mo

[chorus]
Maliit na butas lumalaki,konting gusot dumarami
Hindi mo maibabaon sa limot at bahala
Kapag nabulag ka-hah-ng maling akala

Nasa’n na ba ako?
Kaninong kama ‘to?
Ilang ulit na bang nagigising sa ibang kwarto?
Naglalayas sa bahay akala madali ang buhay
Ngayon ay nagsisi dahil ‘di nakapagtapos

[repeat refrain]

May mga kumakalat na balita
Na ang kaligtasa’y madaling makuha
Bago maniwala mag-isip-isip ka muna
Marami ang namatay sa maling akala

(Maliit na butas lumalaki…)

Sa maling akala
(Konting gusot dumadami…)

Sa maling akala…