Hilo

Rivermaya

La..la,ra,ra..la,ra,ra..
Sa panaginip lang ako nakakatulog
La..la,ra,ra..la,ra,ra..
Sa kaiisip ko sa’yo,
nalimutan ko nang mabuhay.
at untiang namamatay
Paikot-ikot-ikot-ikot-ikot-ikot-ikot-ikot

Hmm,wo-oh! Hilo sa panalangin kong yakapin mo ako
Sabog sa panalangin kong hagkan mo lang ako

Mga panaginip ko’y iyong mga bangungot
Pinapag-isip mo pa ako ng kung ano-anong bagay
Na hindi ko mahintay
Paikot-ikot-ikot-ikot-ikot-ikot-ikot-ikot
Ikot! Ikot! Ikot! Ikot!