KLSP

Spongecola

Sino tong nakatingin?
Anghel bang magliligtas sa kin
Mga mata’y kanyang minulat sa pagdadalamhati

Hinahanap sa kung saan
Pakpak na hindi mahagilap
“ninanais ko lang naman na maging ganap”

Kailangan lang pagbigyan
Kulang lang sa pansin

Maghahanap ka pa ba
Ng ibang taga-lupa
“aking tinig ay iyong dinggin”

Kailangan lang pagbigyan
Kulang lang sa pansin

Mauubos din ang luha
Natutuyo at nawawala
Naglalaho rin pala

Kailangan lang pagbigyan
Kulang lang sa pansin