Kayang kaya kaya?

Parokya Ni Edgar

Masama bang managinip ng gising
Magkunyaring ang bukas ko’y wala nang panimdin
Di ba’t mabuting matayog kang mangarap
Nang sagayo’y mong iyong minimithi
Kailangan mag-sikap, magsipag nang tayo ay umangat
Tumulong, sumulong nang tayo ay umahon
Ang pagsukat ng tao’y di sa kanyang salita
Di sa kanyang itsura nasa kanyang nagawa
Marahil na maraming kahirapang dadaanan basta’t may panalangin
Anumang sagwi ay kakayanin
Kayang-kaya yakang-yaka