Alay

Imago

Mamaalam
Tala kong may ngiti
Saglit lamang
May huling habilin

Sa gitna ng ‘yong paglalakbay
Sa dako mong ihihimlay
Dalhin ang payapa’t
Pangakong wagas
Patawad

[chorus]
May lunas pa raw
Nananamlay mong diwa
S’yang may gamay
Ng malay mong tilang
Hiram
Itong minamata
Daang tinitimbang
Dala, tangi kong
Alay

Mamaalam
Sa mundong kay lupit
Sadya kayang
Nilihis ka sa pait

Sa gitna ng ‘yong paghihimlay
Mangako kang maghihintay
Dalhin sa paglitis
Taglay na tamis
Paalam