Hiram

Session Road

Pagod na sa hiram
Walang patutunguhan
May sasabihin ba?
Makinig na lang sa hinala
At kung akala mo ikaw lang ang nangangamba
Wag mong ikabahala
Idilat mo ang yong mata
Pansamantala lang ba
Ang lahat ng ito?

Hindi ko alam, wag mong simulan
Pahihirapan ba ang talunan?
Tuwing ika’y mamasdan
Tuwing ika’y hahagkan
Wala ka nang mararamdaman

Sa muling pagtatagpo
Mababago ba ng mundo?
Sa aking paghihintay
Sumasambang di mabibigo

Hindi ko alam, wag mong simulan
Pahihirapan ba ang talunan?
Tuwing ika’y mamasdan
Tuwing ika’y hahagkan
Wala ka bang nararamdaman?

At sa tuwing babalikan nawawala na sa katuwiran

Hindi ko alam, wag mong simulan
Pahihirapan ba ang talunan?
Tuwing ika’y mamasdan
Tuwing ika’y hahagkan

Wala ka nang mararamdaman