Ambon

True Faith

Ano’ng nararamdaman
Tila ba’y nasasakupan
Lumbay at kalungkutan
Nais mo bang ika’y makaraos din

[chorus 1]
Di ba’t pananampalataya
Kailangan upang makaahon
Sa delubyong iyong nararanasan
At sa kasawian na dulot ng panahon
Ambon lang yan (ahh)
Ambon lang yan (ahh)

Kalangitan ay umiitim
Naupos ang ilaw ng mga bituin
At sa paglipas ng oras ika’y napaiyak
Mga luhang tumulo buhat ng iyong pagtitimpi

[chorus 2]
Di ba’t ang Diyos ang siyang liwanag
Sa dulo ng madilim na daan
Sa kanya lamang manalangin
At wag nang tumungo pa kung kahit saan-saan
Ambon lang yan (ahh)
Ambon lang yan (ahh)

[chorus 3]
Yayain mo ako sa yong jeepney
Sa makulay at magara mong jeepney
Na ang biyahe ay patungong langit
Kahit na signal no. 3, tayo ay magsisiawit
Kung ako’y sinusumpong, daglian mong ibubulong
Ambon lang yan (ahh)
Ambon lang yan (ahh)