Cuida

Sugarfree

Kung ako lang ang masusunod
Aakuhin ko ang iyong pagod
‘Di ka na muling luluha
Lahat ng ‘yong dinaldala, akin na

Kung akin lang ang mundo
Ibibigay ko siya sa iyo

Kung pag-aari ko lang ang lumbay
Itatago ko siya habang buhay
Wala nang inggit, wala nang galit
Paliligayahin kita bawat saglit

Kung akin lang ang mundo
Ibibigay ko siya sa iyo

Kung hawak ko lang ang panahon
Wala nang kahapon at bukas, meron lang ngayon
Nais kong maging saysay ng aking buhay
Ay bigyan ang iyo ng kulay

Kung aking lang ang mundo
Ibibigay ko siya sa iyo

Sa iyo
Tanging sa ‘yo [2x]
Kung akin lang [4x]
Ang mundo [5x]
Kung akin lang ang mundo…