Luha

Callalily

Nakahandusay sa likuran ng pintuan.
Hindi alam ang pupuntahan.
Ika’y naliligaw, ika’y nasasabaw.
Ika’y nawawalan ng pag-asa.

Pumikit ka lang,
may liwanag ding makikita.
Lugar ng hiwaga
Pumikit ka lang,
may liwanag ding makikita.
Punasan na ang luha.

Nalulunod na ang ‘yong mga mata,
tila wala ka nang makita.
Hindi mo na kayang languyin
ang ilog ng iyong damdamin.
Tagos sa damdamin

Pumikit ka lang,
may liwanag ding makikita.
Lugar ng hiwaga
Pumikit ka lang,
may liwanag ding makikita.
Punasan na ang luha.

Ika’y naliligaw, ika’y nasasabaw,
ikaw nawawalan ng pag-asa.
Maniwala ka.

Pumikit ka lang,
may liwanag ding makikita.
Lugar ng hiwaga
Pumikit ka lang,
may liwanag ding makikita.
Punasan ang iyong luha.