Sana

Kenyo

Sana ang buhay ay walang dulo
O hangganan
Sana’y wala ng taong mahirap
O mayaman

Sana’y iisa ang kulay
Sana ay wala ng away

Sana’y pagibig na lang ang isipin
Ng bawat isa sa mundo
Sana’y pagibig na lang ang isipin
Sana’y magkatotoo
Sana’y laging magbigayan
Sana’y laging magmahalan

Sana ang tao’y hindi nagugutom
O nauuhaw
Sana’y hindi na gumagabi o umaaraw
Sana ay walang tag-init,
Sana ay walang taglamig

Sana’y pagibig na lang ang isipin
Ng bawat isa sa mundo
Sana’y pagibig na lang ang isipin
Sana’y magkatotoo
Sana’y laging magbigayan
Sana’y laging magmahalan

Tatanda at lilipas din ako
Ngunit mayro’ng awiting
Iiwanan sa inyong alaala
Dahil minsan tayo’y nagkasama

Sana’y pagibig na lang ang isipin
Ng bawat isa sa mundo

Sana’y laging magbigayan
Sana’y laging magmahalan
Sana…