Categories
Gab Pangilinan Nica del Rosario

Rosas

Huwag kang mabahala
Ikaw ay mahalaga
Hindi kita pababayaan
Hindi tayo naiiba
At sana’y paniwalaan
Na pipiliin ka araw-araw

At alam ko ang aking kaya
Alam ko ang hindi
Alam ko ang kailangan
Upang makapagsilbi
Hangga’t may kabutihan
Hangga’t may pag-ibig
Liwanag ang mananaig

At hindi ko maipapangako
Ang kulay rosas na mundo para sa’yo
At hindi ko maiilawan ang lahat ng anino
Pero sisikapin ko at hindi ako magpapahinga
Hangga’t hindi mo pa magawang
Muling ipagmalaki na ika’y isang Pilipino

Huwag kang matatakot
May kasangga ka sa laban na ito
Sabay nating gisingin ang nasyon

At alam ko ang aking kaya
Alam ko ang hindi
Alam ko ang kailangan
Upang makapagsilbi
Hangga’t may kabutihan
Hangga’t may pag-ibig
Liwanag ang mananaig

At hindi ko maipapangako
Ang kulay rosas na mundo para sa ‘yo
At hindi ko maiilawan ang lahat ng anino
Pero sisikapin ko at hindi ako magpapahinga
Hangga’t hindi mo pa magawang
Muling ipagmalaki na ika’y isang

Pilipinong may pusong sagutin ang tugon
Pilipinong may tapang na muling bumangon
Pilipinong buo ang paninindigan
Alam ang tama at totoo
Samahan mo ako

At hindi ko maipapangako (At hindi ko)
Ang kulay rosas na mundo para sa ‘yo (Kulay rosas)
At hindi ko maiilawan ang lahat ng anino (Oh-oh-oh)
Pero sisikapin ko at hindi ako magpapahinga
Hangga’t hindi mo pa magawang
Muling ipagmalaki na ika’y isang
Matatag at matapang at mabuti at mapagmahal na Pilipino