Categories
Johnoy Danao

Kulay Rosas Ang Bukas, Anak!

Si Leni at Kiko
Busilak ang puso
Handang manilbihan sa mamamayan
Pinakamamahal mo ay aalagaan
May dalang liwanag sa kinabukasan

Isinasabuhay ang iyong pag-asa
Kaakibat mo sa pagsisikap
Labingwalong oras
Kung kinakailangan
Ang tanging hangad madama mo ang kaunlaran

Nasa lungsod ka man o sa laylayan
Ipanalo na natin ?to, mahal ko!

Sa gobyernong tapat,
Angat buhay lahat!
Sa gobyernong tapat,
Angat buhay lahat!
Sa gobyernong tapat,
Angat buhay lahat!
Sa gobyernong tapat,
Angat buhay lahat!

Sa gobyernong tapat,
Angat buhay lahat!
Sa gobyernong tapat,
Angat buhay lahat!
Sa gobyernong tapat,
Angat buhay lahat!
Sa gobyernong tapat,
Angat buhay lahat!

Kulay rosas ang bukas, anak!
Pag-ibig sa bayan ay di kukupas
Kulay rosas ang bukas, mahal!
Kaban ng bayan ay ligtas, sa wakas!

Kulay rosas ang bukas, ate kuya!
Kulay rosas ang bukas, bunso!
Kulay rosas ang bukas, pare mare!
Kulay rosas ang bukas, kapitbahay!
Kulay rosas ang bukas (Sa gobyernong tapat)
(Angat buhay lahat!)
Kulay rosas ang bukas (Sa gobyernong tapat)
(Angat buhay lahat!)

Sa gobyernong tapat,
Angat buhay lahat!
Sa gobyernong tapat,
Angat buhay lahat!