This is the archive page for the ‘Basil Valdez’ Category.

Ngayon At Kailanman

Basil Valdez

Ngayon at kailanman Sumpa ko’y iibigin ka Ngayon at kailanman Hindi ka na mag-iisa Ngayon at kailanman Sa hirap ko ginhawa ka Asahan may kasama ka sinta Naroroon ako t’wina Maaasahan mo t’wina Ngayon at kailanman Dahil kaya sa ‘yo ng maitadhanang Ako’y isilang sa mundo Upang sa araw-araw ay siyang makapiling mo Upang ngayon […]

You

Basil Valdez

You give me hope, The strength, the will to keep on; No one else can make me feel this way And only you Can bring out all the best I can do; I believe you turn the tide And make me feel real good inside. You pushed me up When I’m about to give up; […]