This is the archive page for the ‘Dicta License’ Category.

Ang ating araw

Dicta License

Chorus: Sisikat nang muli ang ating araw So loyang may himig ng ating diwa ng banal Tulad ng awit na pumipiglas sa kahon ng kundimon Madalas ay reklamo long ang bukang bibig At di makita ang sakit na iyong pasan Mas matalas ang dila kung merong galaw (Repeat Chorus) Dinggin mo ang tawag ng lupang […]