This is the archive page for the ‘Paraluman’ Category.

Emily

Paraluman

The sun has set And the gray sky fade in blue Been wanting to say goodbye But it leads me back to you And the rain starts to fall down As I watch the stars crash into the night I wish I could turn Turn back the hands of time As I pick up all […]

Teka

Paraluman

[chorus] Teka teka baka pwedeng sumingit ako Sa oras mo Tutal sinabi mo noon Ang lahat ay gagawin mo Di magkanda ugaga dahil Busy na raw Puno na ang schedule Baka bukas p’wede pa [repeat chorus] Tama nga yata sila Wala kang isang salita Tama nga yata sila Ang lahat ay mababalewala Wala bang k’wento […]