This is the archive page for the ‘Philippine Violators’ Category.

Sikat Na Si Pedro

Philippine Violators

Meron akong kilala pedro ang pangalan Simpleng tao simple ring pumorma Sa aming kabarkada lumawak ang isipan Natuto ng musika musikang bato Kami’y isang araw nanood ng kursyerto Itong si pedro nag-imahinasyon Sya’y nangarap maging isang combo Tumugtog ng musika musikang bato Balang araw sa entablado kami ay titingalain Baling araw kami ay sisikat, Sisikat […]