Mangarap Ka

After Image

Simulan mo sa pangarap ang iyong minimithi
At ito’y iyong dalhin
Itanim mo sa puso mo ito ay lalaki
Ikaw rin ang aani

[refrain]
Hayaan mong lumipad ang isip sa lawak ng langit
Bitui’y umaawit at ito’y nagsasabing

[chorus]
Mangarap ka, mangarap ka
Dinggin ang tawag ng iyong dugo
Umahon ka, umahon ka
Mula sa putik ng iyong mundo

Simulan mo sa pangarap ang iyong minimithi
At ito’y iyong dalhin

[repeat refrain]

[repeat chorus]

[bridge]
Bawat panaginip na taglay ng yong isip
Palayain mo at ilipad tungong langit
Ang iyong tinig ay aawit

[repeat refrain]

(Oh, woh oh oh oh)
Manalig ka, manalig ka
Ang langit ay naghihintay sa ‘yo