Categories
Ebe Dancel

Muli

Album: Dalawang Mukha ng Pag-Ibig (2011)

Nais kong hawakan ang mga kamay ng oras
Yakapin at pigilin muna ang pagdating ng bukas

Kung kaya ko lang
Kung ‘di pa naman huli
Maari pa ba tayong

Magsimulang muli?
Para bang unang pagdampi ng mga labi
Isa pang pagkakataong itama
Ang mali ng mga taon
Kung di pa naman huli pwede ba tayong
Magimulang muli?

Kaya ba nating patawarin ang mga sarili
At hilumin ang mga sugat
Na dulot ng pagmamadali
Tao rin lang ako,
Nadadapa’t muling tumatayo
Kung di pa naman huli
Maari ba tayong

Magsimulang muli?
Para bang unang pagdampi ng mga labi
Isa pang pagkakataong itama
Ang mali ng mga taon
Kung di pa naman huli

Habang ang mga puso’y tumitibok
Oh ‘wag tayong mapagod sumubok