Kulay Rosas Ang Bukas, Anak!

Si Leni at Kiko Busilak ang puso Handang manilbihan sa mamamayan Pinakamamahal mo ay aalagaan May dalang liwanag sa kinabukasan Isinasabuhay ang iyong pag-asa Kaakibat mo sa pagsisikap Labingwalong oras Kung kinakailangan Ang tanging hangad madama mo ang kaunlaran Nasa lungsod ka man o sa laylayan Ipanalo na natin ?to, mahal ko! Sa gobyernong tapat, …