Minamalas

Mojofly

[chorus]
Ang ugali mo’y iba
Hindi bagay sa’ting dalawa
Pakiusap sana
Makisama ka naman
Huwag kang balahura
Ayoko na ang labo mo
Pag maginaw naiinitan ka
Minamalas
Kasi wala na akong mahanap na iba

May mga taong katulad mo
Mahirap kausapin
Konti ang pasensya
Isa ka na sa kanila
Di ka naman mahiyain
Itong masasabi ko sa’yo

[repeat chorus]

Hindi ko gusto
Ang pagtitig mo sa akin
Walang pagkakaiba
Kahit pag magkasama

Di ka naman mahiyain
Itong masasabi ko sa’yo

[repeat chorus]

May lunas ba
Magagamot pa ba kaya
Kung hahayaan ko
Paano na

[repeat chorus]

Minamalas…
Ako’y minamalas…
Ako’y minamalas…
Ako’y minamalas…