Pikit

Peryodiko

Album: Peryodiko

‘Sa ‘sang saglit ay babalik
Nagdadasal ng nakapikit

Mapapatawad mo kaya ako
Kung iwanan ko ng sandali ang mundo mo at bumalik
Sa kung saan ako muling nangarap ng gising
At nadama kong totoo ang ihip ng hangin

Paulit-ulit ang mga gabing ‘di makatulog
Nahuhulog sa ‘sang madilim na sulok
Naghihintay, nag-aabang, naghahanap ng paraan
Sa kung paano at kailan at kung ano bang dahilan

[chorus]
‘Sa ‘sang saglit ay babalik
Nagdadasal ng nakapikit

Mapapatawad mo pa ba ako
Sa tuwing nawawala ako sa sarili ‘kong mundong parisukat
Dala-dalang mga gawa-gawang saklay
Alam kong hirap kang sumabay, alam mong hirap ako

Paulit-ulit ang mga araw na parang kay tagal-tagal
Ang oras parang kay bagal bagal
Naghihintay, nag-aabang, naghahanap ng mga sagot
Sa kung paano at kailan at kung ano bang dahilan

[chorus]
‘Sa ‘sang saglit ay babalik
Nagdadasal ng nakapikit

Magbabalik sa isang saglit
Nagdadasal ng nakapikit

…nakapikit

‘Sa ‘sang saglit ay babalik
Nagdadasal ng nakapikit

‘Sa ‘sang saglit ay babalik
Nagdadasal ng nakapikit

‘Sa ‘sang saglit (nakapikit) ay babalik
Nagdadasal ng (nakapikit) nakapikit

‘Sa ‘sang saglit (nakapikit)