‘Wag Na Tayong Mag-away

Ebe Dancel

Album: Dalawang Mukha ng Pag-ibig (2011)

‘Wag na tayong mag-away
Ibaba mo na ang ‘yong kilay
Habang tinataas ko ang aking mga kamay
Kung ikaw ay mayroong tampo
Ako nama’y may pagsusumamo
Ngunit bakit ba ganito natin kailangan daanin?

Ang bawat problema, sagot ba ay gyera?
Bugbog na ang puso’t pareho pang talo
Ang ating gusot ay mayro’ng lusot
‘Wag nating dalhin, ‘wag sasayangin
Ang kay gandang simulain
Kaya ‘wag tayong mag-away, away-away

‘Wag na tayong mag-away
Puting bandila’y iwagayway
Walang mangyayari kung pride lang ang paiiralin

Ang yelo sa iyong puso
Tutunawin ng pag-ibig ko
‘Wag na tayong dumagdag sa gulo ng mundo

‘Wag na tayong mag-away
Bibigat lang ang buhay
Walang mangyayari kung pride lang ang paiiralin

Isa pang pagkakataon…