Lapit

Ebe Dancel

Album: Dalawang Mukha ng Pag-ibig (2011)

Lapit, ligtas ka na sa aking piling
Malayo sa lumbay
Kaya’t buksan na ang pinto ng ‘yong puso

‘Di na, ‘di mo na kailangang mag-isa
Tapos na ang gulo
Kaya’t isara na ang bintana ng duda

Wala nang ibang maipapangako
Kundi habang ako ay nandito
‘Di magwawakas maligaya mong bukas
Porselana mong puso, iingatan ko

Lapit, ligtas ka na sa aking piling
may karamay ka na sa hirap at ginhawa
Sa bawat luha’t tuwa
Halika, ‘wag mabahala kung ika’y maligaw
Hayaan mo akong maging ilaw
Kandilang gabay mo sa dilim

Wala nang ibang maipapangako
Kundi habang ako ay nandito
‘Di magwawakas maligaya mong bukas
Porselana mong puso, iingatan ko